Sáu luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022(04/01/2022)

Từ 1/1/2022, 6 luật chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó nhiều luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.

Tìm theo ngày :