Bổ sung địa điểm đào tạo và giáo viên giảng dạy(05/10/2018)

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 226/BXD-QLN gửi Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản về việc bổ sung địa điểm đào tạo và giáo viên giảng dạy.

1
Tìm theo ngày :