Quảng Ngãi: Khoảng 3.800 tỷ đồng Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc)(21/03/2023)

HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Tìm theo ngày :