Đô thị Huế: Chuyển mình theo năm tháng(22/03/2023)

Gần 50 năm sau ngày giải phóng, đô thị Huế đổi thay từng ngày, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch… với nhiều công trình, dự án (DA) liên tục được đầu tư, kết nối liên vùng, lan tỏa và tạo không gian phát triển mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tìm theo ngày :