Quyết định Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam(02/01/2020)

Ngày 02/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định về việc Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam.

Tìm theo ngày :