Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV năm 2022 và cả năm 2022(19/01/2023)

Ngày 19/01/2023, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 12/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV năm 2022 và cả năm 2022.

Tìm theo ngày :