Thông báo giới thiệu Người phát ngôn của Bộ Xây dựng(17/02/2023)

Ngày 17/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Thông báo 20/TB-BXD về việc giới thiệu ông Đậu Minh Thanh - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :