Hà Nội: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính(03/02/2023)

Ngày 1/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày :