Hà Nội: Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công(22/03/2023)

Vừa qua, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 90/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Tìm theo ngày :